tren

TİCARİ PLAKA KİRA SÖZLEŞMESİ

TİCARİ PLAKA KİRA SÖZLEŞMESİ

 

 

 

KİRAYA VERENİN;

 

ADI VE SOYADI                                        :

 

ADRESİ                                                       :

 

(Bundan böyle “ KİRAYA VEREN “ olarak anılacaktır.)

 

KİRACININ;

 

ADI VE SOYADI                                        :

 

ADRESİ                                                       :

 

(Bundan böyle “ KİRACI ”  olarak anılacaktır.)

 

KİRALANAN ARAÇ PLAKA NO          :

 

PLAKANIN BELGESİ                              :

 

AYLIK KİRA BEDELİ                             :

 

SÖZLEŞMENİN BAŞLANGIÇ TARİHİ:

 

SÖZLEŞMENİN BİTİŞ TARİHİ              :

 

 

 

Kiraya veren; yukarıda plaka sayısı belirtilen .. … … ticari plakayı, …… ….. isimli kişiye yukarıda aylık olarak belirtilen bedel mukabilinde kiraya verdim. İlk ayın kira bedeli olan ….-TL’ yi nakden aldım. Sözleşmeye ekli ödeme tarifesinde yazan ödeme günlerine uyulmaması durumunda hiç bir ihtara gerek kalmadan kalan bakiye ödemeleri muaccel hale gelecektir. Bundan böyle aracın trafikte karışmış olduğu tüm cezalardan ve aracın dışarıya ve içerisindeki yolculara karşı vermiş olduğu  tüm zararlardan dolayı sorumluluk kiracıya aittir. Aracın yıllık ana vergisi ve plaka vergisi tarafıma aittir.

 

Kiracı; yukarıda plaka sayısı belirtilen … … …. ticari plakayı, kiraya veren …… …… isimli kişinin malı olduğunu bilerek, yukarıda aylık olarak belirtilen bedel mukabilinde kiraladım. İlk ayın kira bedeli olan …..- TL’ yi nakden ödedim. Sözleşmeye ekli ödeme tarifesinde yazan ödeme günlerine uymamam durumunda hiç bir ihtara gerek kalmadan kalan bakiye borcumun muaccel hale geleceğini kabul ederim. Bundan böyle aracın trafikte karışmış olduğu tüm cezalardan ve aracın dışarıya ve içerisindeki yolculara karşı vermiş olduğu  tüm zararlardan dolayı sorumluluk tarafıma aittir. Aracın yıllık ana vergisi ve plaka vergisi kiraya veren tarafından ödenecektir.

 

Uyuşmazlık durumunda …… Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. …/…/…

KİRAYA VEREN                                                              KİRACI

                Ad Soyad                                                                         Ad Soyad

                   İmza                                                                                  İmza

 

ÖDEME TARİFESİ

 

TARİH

 

TUTAR TESLİM EDEN TESLİM ALAN
 

…./…./…..

 

-TL

 

…./…./…..

 

-TL

 

…./…./…..

 

-TL

 

…./…./…..

 

-TL

 

…./…./…..

 

-TL

 

…./…./…..

 

-TL

 

 

KAYNAK: Sinerji Yazılım A.Ş.

Sözleşmeler bilgilendirme amaçlı olup, tarafımız açısından herhangi bir hukuki bağlayıcılığı yoktur. Profesyonel Hizmet Alımı için lütfen tarafımıza ulaşınız.

 

 

 

 

Whatsapp
Yetkili
Yetkili
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?