tren
Ticaret Hukuku

Büromuz, Ticaret Hukuku konusunda gerek ulusal gerekse çok uluslu şirketlere, pay sahiplerine veya şirket yöneticilerine, ortaklığın, ana çalışma konularının tamamında oluşan sorunların çözümlenmesi ya da oluşabilecek sorunların önlenmesi için danışmanlık yapmakta; mahkemede temsilin yanı sıra şirket alacaklarının alınmasına da destek vermektedir. Aynı zamanda şirketler arası yapılan sözleşme ve anlaşmalara ilişkin hazırlık yapılabildiği gibi, hazırlanan sözleşme, anlaşma ve protokol gibi belgelerin incelenerek mütalaa verilmesi yönünde de hizmet verilmektedir.

Şirketlere yukarıdaki hususlara ek olarak kriz yönetimi, mali yeniden yapılandırma, birleşme ve devralma, ayrılma, fesih ve tasfiye gibi işlemlerin her aşamasında hukuki destek de sağlamaktadır. Bununla birlikte, şirket personelinin aşağıda maddeler halinde belirtilen konularda eğitilmesi için bilgilendirme toplantısı yapılabilmektedir.

a) Anonim ve Limited Şirketler Hukuku ve Uygulaması,
b) Şirket Kuruluşları,
c) Ortaklıklar,
d) Şirket Satın Alımları ve Şirket Birleşmeleri,
e) Şirketlerin tasfiyesi,
f) İcra İflas Hukuku hakkında genel bilgilendirme
g) Ticari ve her türlü sözleşmelerin akdi, Sözleşmeler Hukuku konularında faaliyetlerini devam ettirmektedir.

Whatsapp
Yetkili
Yetkili
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?