tren
Sigorta Hukuku

*Sigorta Sözleşmesi

*Zarar Sigortası:

*Mal Sigortası

*Malvarlığı Sigortası

*Değer Sigortası

*Zenginleşme Yasağı

*Zenginleşme Yasağının İstisnaları

*Can/Meblağ Sigortası

*Sigortacı

*Sigorta Ettiren

*Lehdar

*Sigorta Bedeli

*Sigorta Değeri

*Sigorta Tazminatı

*Prim

*Riziko

*Kusur

*İmkansızlık

*Sigorta Sözleşmesinde Hak ve Yükümlülükler

*Sigortacının Hak ve Yükümlülükleri:

*Rizikoyu Taşıma Yükümlülüğü

*Poliçeyi Teslim Yükümlülüğü

*Giderleri Ödeme Borcu

*Tazminatı Ödeme Borcu

*Aydınlatma Yükümlülüğü

*Sigorta Ettirenin Hak ve Yükümlülükleri:

*Prim Ödeme Borcu (Ödeme Zamanı, Şekli, Temerrüt, Ödeme Yeri)

*Beyan Yükümlülüğü

*Sigorta sözleşmelerinin incelenmesi, hukuki ihtilaflarda destek sağlanması

Whatsapp
Yetkili
Yetkili
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?