tren

Ekibimiz

48

1952 yılında Gaziantep’te doğdu.
1976 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeofizik-Jeoloji lisans, 1978 yılında Jeofizik
Mühendisliği bölümünden Yüksek Jeofizik Mühendisi olarak mezun oldu.

1976-1978 yıllarında MTA Enstitüsünde çalıştı.

1978-1980 arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığında Jeofizik Mühendisi Asteğmen olarak askerliğini
yaptı.

1980-2006 arasında Türkiye Petrolleri A.O.’da teknik ve idari yönetici kadrolarında görev yaptı.
TPAO bünyesinde ABD, Avrupa, Afrika ve Türki Cumhuriyetleri’ndeki eğitim ve ortak projelerde yer
aldı.
Türkiye Petrolleri Personeli Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Petrol Ticaret Başkan Vekilliği, İstanbul
Gübre Sanayii A.Ş. (İGSAŞ) Denetleme Kurulu Üyeliklerinde bulundu.

Türkiye Jeofizikçiler Derneği, 1976 Yönetim Kurulu üyesi, 1990-1992, 1992-1994 yıllarında JFMO
Yönetim Kurulu’nda II. Başkan, Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.

2002-2004, 2004-2006, 2006-2008 yılları arasında (toplam üç (9, 10 ve 11) dönem) TMMOB JFMO
Genel Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.
Oda üyesi olarak TMMOB’da çeşitli komisyon üyeliklerinde bulundu.

Ulusal ve uluslararası jeofizik
ve petrol vb. çeşitli kongrelerin düzenlenmesinde düzenleme kurulu başkanı ve üyesi olarak görev
yaptı.

JFMO 13. Dönem (2010-2012) Hukuk İşleri Komisyonu ve TMMOB 41.Dönem (2010-2012) Yasa
ve Yönetmelik Değişikliklerinin Takibi Çalışma Grubu Başkanlıklarını yaptı. JFMO’nun TMMOB
delegesidir.

12 Mayıs 2009 tarihinden bu yana Madencilik Müşavir Mühendisleri Birliği (MADENBİR) Derneği
Yönetim Kurulu üyesidir.

Balkan Jeofizik Birliği (BGS), SEG, EAGE, DEK-TMK, YERMAM ve Ankara Barosu üyesidir.

Ulusal ve uluslararası kongre, seminer ve sempozyumlarda jeofizik, jeotermal ve petrol aramacılığı
üzerine hazırlanmış 36 adet sunumu ve yayını bulunmaktadır.
Yedi Dönem DPT 5 yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas (Enerji) komisyonlarında görev aldı.
Ocak 2007’de emekli oldu.

Özel Enerji, Petrol ve Maden kuruluşlarına danışmanlık yaptı.
Temmuz 2011’den bu yana kurucu ortak şirketi olan UG ENERJİ’de görev yapmaktadır.

MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) Resmi
Değerlendiricisidir.

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Enerji Politikaları Dersini vermektedir.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu, Avukat olup Ankara Barosuna kayıtlı ve CMK-HMK
Bölge Bilirkişisidir.
SUEN Hukuk ve Danışmanlık ofisinde partner avukat olarak çalışmaktadır.

Üyelikleri
TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası (JFMO) – Türkiye
Dünya Enerji Konseyi, Türk Milli Komitesi – Türkiye
Madencilik Müşavir Mühendisler Birliği Derneği-Türkiye
Jeoloji ve Jeofizik Mühendisleri Derneği-Türkiye
Arama Jeofizikçileri Derneği (SEG)-ABD
Balkan Jeofizikçiler Birliği (BGS)
Yerbilimleri, Maden ve Metalurji Profesyonelleri Birliği (YERMAM) – Türkiye
Ankara Barosu

Whatsapp
Yetkili
Yetkili
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?