tren

DİSTRİBÜTÖR SÖZLEŞMESİ

Kaynak. Sinerji A.Ş.

DİSTRİBÜTÖR SÖZLEŞMESİ

 

 

 

Bu sözleşme (bundan böyle sözleşme olarak anılacaktır) ../../…… tarihinde, şirket merkezi …… …. …../….. adresinde bulunan …… Dağıtım A.Ş. (bu sözleşmede bundan böyle …… olarak anılacaktır) ile ticari merkezi …… ….. ……/…… adresinde bulunan …… (bu sözleşmede bundan böyle distribütör olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır.

 

Madde 1- Konu;

 

İşbu sözleşmenin konusu …… ile distribütör arasında …. yılında uygulanacak çalışma prensiplerinin; prim, vade, kredi limitleri, tahsilat sistemleri, teminat, cari hesap mutabakatı, çalışma bölgesi, aylık hedefleri, sipariş, sevkiyat, iade, fiyat değişimi, vb. esasları belirlemektir.

 

Madde 2- Distribütörün Bölgesi;

 

2.1. Distribütör, …… ürünlerini …… İli ve İlçelerinde satmaya yetkilidir.

 

2.2. Distribütör belirlenmiş çalışma bölgesi dışına …… ürünlerinin satışını yaparsa, …… sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir.

 

Madde 3- Distribütörün Yükümlülükleri;

 

3.1. Distribütör, bu sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi sırasında mevcut yasal mevzuat hüküm ve gereklerine uygun davranarak, hizmetleri için gerekli olan her türlü izin, onay ve ruhsatı alacaktır. Alınmadığı takdirde her türlü cezai sorumluluk Distribütöre aittir.

 

3.2. Distribütör, ……’in fiyat listelerinde yer alan ürünleri ile gelecekte piyasaya sunacağı yeni ürünlerini stoklarında bulundurmak zorundadır ve (3.10) da yer alan aylık hedeflerine göre minimum …. günlük stok taşımak zorundadır.

 

3.3. Distribütör, fiyat listesindeki ürünlerin, bölgesindeki perakende noktalarda ve gerekli toptancılardaki mevcudiyetinden sorumludur.

 

3.4. Distribütör, …… ürünlerine takip, Ulusal dağıtımı olmayan, markalaşmamış fiyatı (net ve brüt) daha ucuz ürünleri almayacak ve satmayacaktır.

 

3.5. Distribütör, …… tarafından uygulanan tüm kampanyalara hedefleri oranında katılacak, fiyat ve promosyon kurallarına uyacaktır, tanıtım ve satış arttırıcı reklam faaliyetlerini satış noktalarında bulunduracaktır.

 

3.6. Distribütör, ……’in piyasaya sunacağı yeni ürünleri, …… tarafından distribütör paylarına göre belirlenecek adetlerde almak ve dağıtımını yapmakla yükümlüdür.

 

3.7. Distribütör, ……’in yazılı onayı olmadan tali bayilikler kuramaz.

 

3.8. Distribütör, her … günde bir stok ve istendiğinde dağıtım bilgilerini ……’e vermekle yükümlüdür.

3.9. Distribütör, ……’in belirlediği tarihlerde yapılacak olan eğitimlere, satış ekibinin yüksek oranda katılmasını sağlayacaktır.

 

3.10. Distribütör, Ek-1′ de belirlenmiş olan aylık ve yıllık ürün bazında ciro hedeflerini realize etmekle yükümlüdür. Aylık ortalama ciro hedefi, Aralık ….. fiyatlarıyla net …… TL’dir. 3.Aylık periyotlarda hedefini tutamayan Distribütörün sözleşmesini …… tek taraflı feshetme hakkına sahiptir. Ortalama aylık hedef ürünlerin aldıkları ortalama fiyat oranında otomatik artar.

 

3.11. Distribütör, ……’in ürünlerini ……’in belirlediği şartlarda depolamakla yükümlüdür. ……’in belirlediği adetlerde sadece …… ürünü satan Satış Temsilcisi çalıştırmak zorundadır.

 

3.12. Distribütör, bölgesindeki satış ve dağıtan için araç ve eleman temin etmekle yükümlüdür.

 

3.13. Distribütör, A tipi noktalara …… adına yapacağı aktiviteler için …… Bölge Müdüründen onay almak zorundadır ve bu noktalara yapılacak aktiviteye gerekirse katılır ve bu noktalara verilmesi tavsiye edilen iskontoları vermekle yükümlüdür.

 

3.14. Distribütör, deposunda bulunan …… ürünlerinin miyadlarının takibinden sorumludur.

 

3.15. Distribütör, ……’in Distribütör Yöneticisi için modemli PC tahsis etmekten sorumludur.

 

Madde 4- İskonto;

 

4.1. ……’ in distribütöre uygulayacağı;

 

4.1.1. ……’in ürettiği tüm gıda, temizlik ve kozmetik ürünlerde uyguladığı fatura altı ıskonto oranı %…’ tir.

 

4.1.2. ……, fatura altı ıskonto oranlarını değiştirmekte serbesttir.

 

4.2. Distribütörün kanala uygulaması tavsiye edilen ıskonto oranları

 

4.2.1. Toptancılara fatura altı ıskonto oranı %…

 

4.2.2. A tipi marketlere fatura altı ıskonto oranı %…

 

4.2.3. B tipi marketlere fatura altı ıskonto oranı %…

 

4.2.4. C tipi ve daha alt noktalara liste fiyatı.

 

4.3. …….’ in distribütöre uygulayacağı peşin ıskonto oranı;

 

4.3.1. …’in, distribütörüne uygulayacağı peşin ıskonto oranı %…’tür. (Günlük %… – binde …).

 

4.3.2. …… peşin ıskonto oranını günün şartlarına göre değiştirebilir.

 

 

 

Madde 5- Aylık Tahsilat Primi;

 

5.1. Sistem

 

Tahsilat primi aylık değerlendirilir. Ay sonu distribütör hesap kapatırken o ayın net cirosunun %….’sini tahsilat anında “Tahsilat primi ıskonto faturası” ile dönüş yapar.

 

5.2. Esaslar

 

5.2.1. Distribütör, aylık tahsilat primine hak kazanılabilmesi için, çalışılan ay bitimini takip eden … iş günü içerisinde fatura vadesine uygun olarak, cari hesabını kapatmak zorundadır.

 

5.2.2. Tahsilat primi; fatura altı ıskonto ve iade faturaları düşülerek (net cirodan) hesaplanır.

 

Madde 6- Vadeler ve Ödemeler;

 

6.1. Vade başlangıç tarihi, siparişin distribütöre teslim tarihidir.

 

6.2. Tüm ürün gruplarında vade …. gündür.

 

6.3. Vadeli fatura tutarları; ayın 1-15 tarihli faturalar ayın 15’inde, 15-30 tarihli faturalar takip eden ayın ilk …. iş günü içerisinde “O” (Sıfır) bakiye ile kapatılacaktır. (5.2.1 bkz.).

 

6.4. Peşin siparişlerde fatura tutarları, siparişi teslim tarikinden itibaren en geç …  gün içinde bakiye bırakmadan kapatılacaktır.

 

6.5. Distribütör, satın aldığı ürünlerin bedelini öngörülen vadelerde ödeyecek, ödemelerdeki gecikmeler o dönemde uygulanan peşin ıskontosu iki katı nispetinde değerlendirilip …… tarafından Distribütöre fatura edilecektir.

 

6.6. ……, alacağı ödemelerde müşteri çeki ya da şahsi çek ayrımı yapmak hakkına sahiptir.

 

6.7. Distribütör, karşılıksız çıkan müşteri çeklerinin bilgisi kendisine ulaştıktan sonraki … iş günü içinde ……’e naklen ya da banka havalesi ile öder. …. iş gününü aşan ödemelerde, günün peşin iskontosunun iki katı, oranında, “finansmana katılım payı” öder.

 

6.8. Distribütörün kendi çeklerinin mükerrer olarak, karşılıksız çıkması halinde, …… tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir ve çekin ilgili olduğu faturalarda fatura altı ıskonto iptal edilir.

 

6.9. Ortalama vade dikkate alınarak bölünen çeklerde vade, ortalama vadenin … gün sonrasını geçemez.

 

Madde 7- Sipariş;

 

7.1. Distribütör, siparişlerini ……’e, ……’in düzenlemiş olduğu ‘sipariş formunda’ kaşe ve imzalı olarak gönderecektir.

 

7.2. Siparişin …… yetkililerince alınmış olması ya da distribütörün yazılı bildirmesi siparişin kabulü anlamına gelmez.

 

7.3. Teminatına ve ödemelerdeki istikrarına doğru orantılı olarak belirlenen kredi limitlerini geçen distribütörlerin sevkiyatı durdurulur.

 

7.4. Distribütör, siparişe uygun olan sevkiyatı geri çevirirse bundan kaynaklanan nakliye ve sair masrafları üstlenecektir.

 

Madde 8- İade;

 

8.1. Üretim ve sevk hatası olmayan; koli bazındaki ürünler kesinlikle iade alınmayacaktır.

 

8.2. Üretimi hatalı olan – …… laboratuarlarınca da tespit edilen – ürünler haricindeki iadeler, … aylık dönemlerde iade edilebilecektir. Distribütör, iade formuna yazılan ürünleri, form Satış Müdürlüğünce onaylandıktan sonra iade edebilecektir. (Dönemler Mart, Haziran, Eylül ve Aralık’tır.)

 

8.3. Distribütörün uygunsuz depolama ve şevkinden kaynaklanan hasarlı ürünler kesinlikle iade alınmayacaktır.

 

8.4. Sipariş hatası neticesinde sevk olan ürünleri, distribütör …. gün içerisinde yazılı ve hatayı belgeleyen evrakları ile birlikte satış müdürlüğüne bildirecektir. Sevk tarihinden … gün geçen ve hatalı sevk olduğu bildirilmeyen siparişler kesinlikle iade alınmayacaktır.

 

8.5. ……, kendi kayıtlarında saklayacağı, ilgili Distribütör için belirlenen satış iade oranını aşan durumlarda iade almamakta serbesttir.

 

8.6. ……, noktalardan iade alınan (koli bazında olmayan) ürünleri Distribütörden, ……’in cari listesinin 2 önceki fiyat listesinden alır.

 

8.7. ……, siparişleri karşılarken son kullanma tarihine üç aydan daha az kalan ürünleri (belirli amaçlar ve karşılıklı anlaşma haricinde) müşterisine göndermez ve geri iade almaz.

 

Madde 9- Fiyat Değişimi;

 

9.1. …… ekonominin şartları gereği ve maliyetleri çerçevesinde fiyatlarını değiştirebilir.

 

9.2. Distribütör, ……’ in yeni fiyat listesine göre satış yapmak mecburiyetindedir.

 

9.3. Fiyat değişimindeki siparişin karşılanması stoklarla sınırlıdır. ……, eski fiyatlı bakiye sipariş yazmak konusunda serbesttir.

 

Madde 10- Teminat;

 

Distribütör, ……’in belirlemiş olduğu banka teminat mektubunu vermekle yükümlüdür, ……, günün koşullarına göre teminat miktarının artırılmasını isteyebilir. Distribütör teminat artırım isteğine uymazsa …… sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

 

Distribütörün vereceği teminat ile ilgili her türlü masraf fatura karşılığı …… tarafından karşılanır.

 

Madde 11- Temlik;

 

Distribütör, bu sözleşme ve bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri ……’in yazılı onayı olmaksızın başkalarına devir ve temlik edemez.

 

Madde 12- Sözleşmenin Bölünebilirliği;

 

Bu sözleşmenin hükümlerinden herhangi birisi yürürlükteki bir kanun veya nizamname hükmü sebebiyle veya başka bir sebeple geçersiz kılınır ise, söz konusu hüküm sözleşmenin esasını bozan bir hüküm olmadığı sürece, sözleşme bütünü ile geçerliliğini koruyacak ve söz konusu hüküm sözleşmeden çıkarılmış sayılacaktır.

 

Madde 13- Sözleşmenin Bütünlüğü;

 

Bu sözleşme, tarafların yazılı mutabakatı olmaksızın, herhangi bir amaçla değiştirilemez veya hüküm ilave edilemez.

 

Madde 14- Yetkili Mahkeme;

 

Bu sözleşme ile ve bu sözleşmenin öngördüğü işlemlerle ilgili her türlü ihtilafta ……, Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

 

Madde 15- Sözleşmenin Süresi;

 

İşbu sözleşme ve bu sözleşmeye bağlı ek sözleşmelerin geçerlilik süresi ../../…… tarihine kadardır.

 

Madde 16- Sözleşme Maddeleri;

 

…… ve Distribütör 16 madde ve … sayfadan oluşan bu sözleşmeyi …/…./…. tarihinde usulünce yetkilendirilmiş temsilcileri tarafından imzalayarak akdetmiş bulunmaktadır.

 

 

 

 

…………………                                                                                                 DİSTRİBÜTÖR

Kaşe – İmza                                                                                                 Kaşe – İmza

 

UYARI!

Sözleşmeler bilgilendirme amaçlı olup, güncel mevzuata uygun olmayabilir.

Sözleşme örneklerinin tarafımız açısından herhangi bir hukuki bağlayıcılığı yoktur.

Profesyonel Hizmet Alımı için lütfen tarafımıza ulaşınız

Whatsapp
Yetkili
Yetkili
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?