tren

Çevre ve Orman Hukuku

Çevre ve Orman Hukuku
  • Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) iznine ilişkin ihtilaflar.
  • Orman İznine ilişkin ihtilaflar.
  • Çevre hukukundan doğan tazminat davaları.
  • Çevre cezaları, itirazları, taksitlendirme uygulamaları.
  • Mera tahsis amacı değişikliğine ilişkin ihtilaflar.
  • GSM Kapsamında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına ilişkin uyuşmazlıklar.
Whatsapp
Yetkili
Yetkili
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?