tren

BAKIM VE SERVİS SÖZLEŞMESİ

KAYNAK – SİNERJİ A.Ş.

 

 

Madde 1 – Taraflar;

 

1)…………………………………………………….. bu sözleşmede “satıcı” olarak anılacaktır,

 

2)…………………………………… Bu sözleşmede “servis hizmetini alan” olarak anılacaktır.

 

Madde 2- Kapsama giren ürünler;

 

Bu sözleşmede “Sistem “olarak geçen ürünler, masaüstü ve taşınabilir bilgisayarlar, sunucular, iş istasyonları ve çevre birimleri olup listesi ve kurulum adresleri belirtilmiştir. İşletim sistemi, uygulama yazılımları ve diğer yazılımlar ile listede olmayan donanımlar bu anlaşma kapsamına girmezler.

 

Madde 3- Yedek Parçalar;

 

Servis esnasında kullanılan yedek parçaların bedelleri anlaşma “parça hariç” ise Müşteri, “parça dahil” ise….. tarafından karşılanacaktır. “Parça hariç” anlaşmalarda Müşteri isterse Yedek parça stoku tutabilir, Müşteri stoku olması durumunda yedek parçalar bu stoktan kullanılacaktır, değişmesi gereken ve Müşteride bulunmayan yedek parçaları….. temin edecek ve bedelini müşteriye fatura edecektir. “Parça dahil” anlaşmalarda sözleşmenin detayında belirtilen süre içerisinde….. müşteriden bedel almadan arızalı parçayı değiştirir. Tüm parçaların fiyat listesi Amerikan Doları bazındadır ve Fatura tarihindeki Serbest Piyasa Döviz Satış kurundan tanzim edilir.

 

Madde 4- Servis içeriği;

 

 1. Periyodik Bakım: Anlaşmanın 1. ayında ve 6. ayında birer defa kapsama giren tüm donanıma periyodik bakım yapılacaktır.

 

 1. Servis Hizmeti Türleri:

 

4 servislik paket: (SA4S) Ay içerisinde 4 adet sorun giderme amaçlı servisten oluşur. Normal mesai saatleri ve iş günleri içerisinde servis verilir. Yine aynı süreler içerisinde sınırsız çağrı merkezinden yararlanma hizmeti vardır. Onarım durumunda parça değişimi gerekiyorsa ücreti müşteriden karşılanır. Ay içerisinde dört adetten fazla servis verilmesi gerektiğinde 5. servisten başlanarak her bir servis için garanti dışı ücretlendirme yapılır.

 

Standart paket: (SAC) Ay içerisinde sınırsız müdahale ve sorun giderme amaçlı servisten oluşur. Normal mesai saatleri ve iş günleri içerisinde servis verilir. Yine aynı süreler içerisinde sınırsız çağrı merkezinden yararlanma hizmeti vardır. Onarım durumunda parça değişimi gerekiyorsa ücreti müşteriden karşılanır.

 

Parça dahil standart paket: (SAPC) Ay içerisinde sınırsız müdahale ve sorun giderme amaçlı servisten oluşur. Normal mesai saatleri ve iş günleri içerisinde servis verilir. Yine aynı süreler içerisinde sınırsız çağrı merkezinden yararlanma hizmeti vardır. Onarım durumunda parça değişimi gerekiyorsa ücreti….. tarafından karşılanır.

Genişletilmiş paket: (SAB) Ay içerisinde sınırsız müdahale ve sorun giderme amaçlı servisten oluşur. Normal mesai saatleri ve tüm günler içerisinde servis verilir. Normal mesai saatleri ve çalışma günleri içerisinde sınırsız çağrı merkezinden yararlanma hizmeti vardır. Onarım durumunda parça değişimi gerekiyorsa ücreti müşteriden karşılanır.

 

Parça dahil genişletilmiş paket: (SAPB) Ay içerisinde sınırsız müdahale ve sorun giderme amaçlı servisten oluşur. Normal mesai saatleri ve yılın tüm günleri içerisinde servis verilir. Normal mesai saatleri ve çalışma günleri içerisinde sınırsız çağrı merkezinden yararlanma hizmeti vardır. Onarım durumunda parça değişimi gerekiyorsa ücreti….. tarafından karşılanır.

 

Tam paket: (SA) Ay içerisinde sınırsız müdahale ve sorun giderme amaçlı servisten oluşur. Günün tüm saatlerinde ve yılın tüm günlerinde servis verilir. Normal mesai saatleri ve çalışma günleri içerisinde sınırsız çağrı merkezinden yararlanma hizmeti vardır. Onarım durumunda parça değişimi gerekiyorsa ücreti müşteri tarafından karşılanır.

 

Parça dahil tam paket: (SAP) Ay içerisinde sınırsız müdahale ve sorun giderme amaçlı servisten oluşur. Günün tüm saatlerinde ve yılın tüm günlerinde servis verilir. Normal mesai saatleri ve çalışma günleri içerisinde sınırsız çağrı merkezinden yararlanma hizmeti vardır. Onarım durumunda parça değişimi gerekiyorsa ücreti….. tarafından karşılanır.

 

Bakım ve Servis Anlaşması kapsamında aşağıdaki prosedürleri takip ettiğinizde, bir yetkili teknisyen 24 saat içerisinde hizmet vermek üzere adresinize yönlendirilecektir. Bilgi işlem personeliniz varsa bakım hizmeti ücretinden %10 indirim yapılacaktır. Yukarıda belirtilen hizmetler dışındakiler özel anlaşma kapsamında taraflar arasında belirlenecektir.

 

 1. Destek Servisi Sınırları: Bu sözleşme aşağıdaki koşullarda geçerlidir:

 

Servis ve bakım hizmeti belirtilen adreslerde verilecektir. Sistemin dizayn edildiği amaçlar doğrultusunda kullanılması halinde geçerlidir.

 

Sözleşme kapsamındaki sistem veya sistemlerde oluşacak malzeme ve işçilik hatalarına karşı geçerlidir.

 

 1. Aşağıdaki durumlar sözleşme kapsamına girmez:

 

Periyodik bakım hizmetleri dışında bakım özel bakım istekleri, sistem kurma, sökme, taşıma ve tüketim malzemesi temini bu anlaşma kapsamına girmez.

 

İşletim sistemi dahil yazılım hataları, sistemin….. Servis Yetkilileri dışında kişilerin müdahalesi sonucu doğacak hatalar ve sistem ayarlarında yapılacak değişiklikler sonucu doğan hatalar bu sözleşme kapsamına girmez.

 

Uygunsuz şebeke voltajı, yanlış kullanım, kaza ve uyumsuz tüketim malzemesi seçiminden dolayı ortaya çıkacak hasarlar bu sözleşme kapsamına girmez

 

Yıldırım düşmesi, sel, deprem vs gibi doğal afetler sonucu oluşacak hasarlar bu sözleşme kapsamına girmez.

 

Sahip olduğunuz Sistemin ya da bileşenlerinin garanti kartında veya kitapçıklarında yazılı garanti dışı durumları içeren maddelerin herhangi birinden dolayı oluşacak durumlarda bu garanti kapsamına girmez.

 

 1. Sorumluluk sınırı: ….. ‘un yükümlülüğü arızalı parça ya da sistemi bu sözleşmedeki şartlar çerçevesinde onarmak veya üretici firma tarafından onarımını sağlamaktır. Eğer ürün üretici firma tarafından dahi onarılamıyorsa, yenisinin temini ve maliyetinin karşılanması anlaşma “parça hariç” ise müşteriye, “parça dahil” ise …..’a aittir. Hiçbir durumda ….. direk veya indirek doğabilecek iş, kar, bilgi veya diğer muhtemel kayıplardan sorumlu değildir.

 

Madde 5- Müşterinin yükümlülükleri;

 

Servis ve destek hizmeti almak için aşağıdaki prosedüre uyulmalıdır.

 

 1. Servis Sözleşmesini Geçerli Kılma: ….. servis sözleşmesi bedelini sözleşme tarihinden itibaren … gün içinde tahsil etmiş olmalıdır. … gün içinde ödenmeyen bedeller için aylık %… vade farkı tahakkuk ettirilir.

 

 1. Çağrı İçin Hazırlık Yapma: Servisi aradığınızda ilgili Teknisyenin size daha iyi hizmet vermesini sağlamak için aşağıdaki bilgileri hazır ediniz.

 

Sistem seri numarası.

Model ve model no.su

Sistemin bulunduğu adres-lokasyon ve ilgili personeli

Kullandığınız çevre birimlerinin tip ve versiyonu

 

 1. Destek için arama: Servis desteği için… no.lu telefonu arayın. Çağrı merkezi tatil günleri hariç….. günleri….. arası hizmet vermektedir.

 

 1. Problemi Teknisyene anlatma: Görüştüğünüz teknisyene karşılaştığınız problemi, sistemde gözüken hata mesajını, bu mesajı ne zaman aldığınızı, hata mesajı oluştuğunda ne yapmakta olduğunuzu ve problemi çözmek için yaptıklarınızı anlatınız.

 

 1. Teknisyenin Açıklamalarını Takip Etme: İstatistikler problemlerin önemli bir kısmının yakın bir işbirliği ile telefonla çözülebildiğini göstermektedir. Bu nedenle teknisyeni dikkatle dinleyin ve söylediklerini takip edin.

 

 1. Eğer Teknisyen problemin telefonda çözülemeyeceğine karar verir ve adresinize servisin gerekli olduğuna karar verirse aşağıdaki prosedür uygulanır. Sisteminizdeki data kaybından….. ‘un hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gerçeğiyle hareketle sistemin yedeklemesi tarafınızca yapılmalıdır. Adresiniz ve uygun olduğunuz saatler telefondaki teknisyene bildirilmelidir. Arıza ile ilgili verilen takip numarası servis sonlandırılıncaya kadar saklanmalıdır.

 

Randevu saatinde müşteri servis adresinde problemi tanımlayacak, yetkili birini bulundurmak zorundadır. Müşteri….. servis elemanın getirdiği servis formunu müdahale başlangıcı ve anlaşma dışı durumlar için onay verme durumundadır.

 

 1. Çağrı sonucunun anlaşma dışı olma durumu: Servis elemanı anlaşma dışı durum tespit ettiğinde tahmini arıza giderme işçilik ve parça bedelini müşteriye açıklar, müşteri bu bedeli ödeyeceğini taahhüt etmesi durumunda servis işlemi devam eder, müşteri bu bedeli onaylamadığı durumlarda sadece…. arıza tespit ücreti ve yol ücreti alınır.

 

 1. Servisin müşteri yerinde tamamlanamaması durumunda arızalı parçalar veya sistem sağlamı getirilmek koşulu ile alınır.

 

Madde 6- Genel Koşullar;

 

 1. Sözleşme süresi ve yenileme: Sözleşme süresi sonunda istediğiniz taktirde sözleşmeyi yenileyebilirsiniz.

 

 1. Gizlilik ve Telif hakları: Telefon, elektronik ortamda ya da başka bir şekilde ….. ‘a gönderilen bilgilerin gizli olmadığı, telif hakkı içermediği tarafınızca kabul edilmiş sayılır.

 

 1. İptal: Taraflardan herhangi biri …. gün önceden diğer tarafa haber vermek koşuluyla sözleşmeyi iptal edilebilir. Müşterinin veya….. in iptal etmesi durumunda kullanılmayan süreye karşılık gelen bedel geri ödenir.

 

Madde 7- Kullanıcı Tarafından değiştirilebilir ürünler;

 

Eğer telefonla destek veren teknisyen klavye, monitör vs gibi kolaylıkla takılıp çıkartılabilen ve kullanıcı tarafından değiştirilebilir bir parçanın arızalı olduğuna karar verirse, arızalı parça ile değiştirilmek üzere çalışır durumdaki bir parçayı kargo ücret….. ‘a ait olmak kaydıyla direk adresinize gönderebilir. Aynı şekilde eğer telefonla destek veren teknisyen arızalı ünitenin tamamıyla aynı nitelikteki bir başka cihaz ile değiştirilmesine karar verirse, değişim amaçlı cihazı kargo ücreti….. ‘a ait olmak kaydıyla direk adresinize gönderebilir ve gene kargo ücreti….. ‘a ait olmak kaydıyla arızalı üniteyi adresinizden aldırabilir. Eğer değişim amaçlı sistem gelmesine rağmen arızalı sistem iade edilmezse, … gün içinde fatura edilir ve kullanıcı tarafından fatura tarihinden itibaren … gün içinde ödenir. Ödemenin yapılmaması durumunda servis sözleşmesi iptal edilir ve kanuni takip yapılır.

 

Madde 8- Parçaların Mülkiyeti;

 

Üretici garantisi altında olup….. tarafından Garantör firmada değiştirilen ve müşteriye fatura edilmeyen arızalı parçaların mülkiyeti Garantör firmaya aittir, Arızalı olup da….. tarafından temin edilen ve sağlamının parça bedeli müşteriye fatura edilen parçaların mülkiyeti ise müşteriye aittir.

 

Madde 9- Üretici Garantisi Devam eden Sistemler;

 

Sözleşme süresinde Garantisi devam eden sistemlerin garanti durumundan istifade etmek için….. müşteri yerine Garantör firmada arıza giderme işlemini takip eder. Garantör firmadaki parça bulunamaması gibi aksaklıklar bu sözleşme kapsamına girmez. Müşterinin onay vermesi durumunda….. garantör yerine arızayı giderecektir ancak bu durumda gerektiğinde parça bedeli müşteri tarafından karşılanır ve sözleşmedeki diğer maddeler geçerli olur.

 

 

 

 

 

Madde 10- Sözleşmenin Transferi;

 

Sistemi sözleşme süresi içinde sözleşme yapılan zamankinin dışında ….. servisinin olmadığı herhangi bir adrese nakletmeniz durumunda, ….. sözleşmeyi iptal etmek ya da ek ücret istemek hakkını saklı tutar.

 

Madde 11- Sözleşmenin Süresi;

 

İşbu sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girer ve yukarıda 6.3 madde hükümleri saklı kalmak şartıyla yürürlükte kalır. Sözleşme süresi … yıldır. 11 maddeden oluşan işbu sözleşme imzası tarihinde geçerlilik kazanır. Tarafların yazılı mutabakatı dışında değiştirilemez. Devir veya temlik edilemez.

 

Uyuşmazlık halinde …. Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

Yukarıdaki şartları kabul ediyorum. …/…/…

 

 

 

AD SOYAD

İMZA

 

UYARI!

Sözleşmeler bilgilendirme amaçlı olup, güncel mevzuata uygun olmayabilir.

Sözleşme örneklerinin tarafımız açısından herhangi bir hukuki bağlayıcılığı yoktur.

Profesyonel Hizmet Alımı için lütfen tarafımıza ulaşınız

Whatsapp
Yetkili
Yetkili
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?