tren

BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ

Kaynak. Sinerji A.Ş.

BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ

 

TARAFLAR

Bir tarafta ………………………………………… adresinde oturan …………………………… (bundan böyle “Bağışlayan” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ………………………………………… adresinde oturan ………………………………….. (bundan böyle “Bağışlayan” olarak anılacaktır.) arasında aşağıdaki şartlarla bir bağışlama sözleşmesi yapılmıştır.

SÖZLEŞMENİN KONUSU

Madde 1) İşbu sözleşmenin konusu, mülkiyeti Bağışlayana ait …………lerin/ların bağışlanandan herhangi bir karşılık almadan bağışlanmasıdır.[1]

BAĞLAYICI MADDE

Madde 2) Bağışlayan, 1. maddede belirtilen …….leri/ları bağışlanana bağışlamış olup, bahse konu …….leri/ları …./…../….. teslim …….adresinde teslim edecektir.[2] Bağışlanan bunları bağışlama olarak kabul etmiştir.

İşbu taahhüt, …./…./.… tarihinde ……’ da iki nüsha olarak düzenlenmiş ve bir nüsha bağışlanana teslim edilmiş, ikinci nüsha bağışlayanda kalmıştır.

 

BAĞIŞLAYAN                                                                            BAĞIŞLANAN

(Ad/Soyad-İmza)                                                                          (Ad/Soyad-İmza)

 

UYARI!

Sözleşmeler bilgilendirme amaçlı olup, güncel mevzuata uygun olmayabilir.

Sözleşme örneklerinin tarafımız açısından herhangi bir hukuki bağlayıcılığı yoktur.

Profesyonel Hizmet Alımı için lütfen tarafımıza ulaşınız

 

 

 

 

 

 

 

 

Whatsapp
Yetkili
Yetkili
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?