tren

APARTMAN İŞLETME PROJESİ ÖRNEĞİ

KAYNAK – SİNERJİ A.Ş.

 

 

……………. APARTMANI ………-……… DÖNEMİ İŞLETME PROJESİDİR.

 

……………..Apartmanı ……-……. dönemine ait; YAKIT-ELEKTRİK-SU- KAPICI-BAKIM-ONARIM-VE BİLİMUM ORTAK GİDERLERE ait hesaplamalar ve her gider kalemine ait tutarlar ve …… dairelik apartmanımızın daire başına düşen aylık avans miktarları; aşağıdaki şekilde belirlenerek …./…./….. ……. günü yapılan apartman olağan genel kurulunda görüşülerek kabul edilmiştir.

 

HESAPLAMALAR;

 

1-YAKIT HESAPLAMASI: ……-…… kış döneminde ısı merkezimizde ….. –TL yakıt tüketilmiş ve bedeli ödenmiştir. Yakıt almaya başladığımız, ………. tarihinde yakıtın litre birim fiyatı …-TL iken periyodik artışlarla …….. tarihinde  ……-TL’ ye yükselmiştir. Hesaplamalar %…..enflasyon farkı ilave edilerek yakıt fiyatları tespit edilmiştir.

 

Bugünkü yakıt birim fiyatı = …….-TL.

 

Enflasyon farkı % …. = ……..-TL.

 

Ortalama yakıt fiyatı = …….-TL.

 

Geçirdiğimiz kış döneminin uzun sürmesi nedeniyle …. ay boyunca yakıt tüketilmiş, tasarrufa özen gösterilerek daire başına …… lt. yakıtla ısınılmaya çalışılmıştır. Isı merkezinin verimsizliği, binamızın eksik izolasyonundan dolayı ısı kayıpları nedeniyle ısınmama veya yeterli ısıya ulaşmama gibi şikayetler …/…/….. günü yapılan genel kurulda değerlendirilerek homojen bir ısınma ve % …. civarında bir yakıt tasarrufu sağlamak amacıyla ısı merkezine otomatik kontrol sistemi takılması konusunda gerekli çalışmaların …… yılı ….. döneminde yapılmasına karar alınmıştır.

 

Bu açıklamalara göre dairelerin yıllık ve aylık yakıt giderleri hesaplandığında;

 

Yıllık tüketim = ……..lt.X ………..-TL = ………..-TL : ……(daire sayısı) = ………..-TL.

 

12 Ayda ödendiğinde, ……….-TL : 12 = ………..-TL Aylık yakıt aidatı

 

2-SU GİDERLERİNİN HESAPLANMASI: Su tüketiminde tasarruf edilerek daire başına …. metreküp’den hesaplandığında …..m3 X …….-TL = ….-TL olarak belirlenmiş olup, aidatlarla birlikte alınması kararlaştırılmıştır.

 

3-ELEKTRİK GİDERLERİNİN HESAPLANMASI: Yine aynı dönemlerde ısı merkezi dahil, ….. daireli apartmanımızın elektrik tüketiminin yıllık ……… Kw olduğu gelen faturalardan tespit edilmiştir.Buna göre daire başına aylık elektrik tüketimi …….. Kw : ……(daire sayısı) ortalama = ……… Kw : 12 ay = oda ortalama ……. Kw olarak belirlenmiştir. Ancak tasarrufa özen göstermek şartıyla (çocuklarımızın asansörle oynamamaları, aydınlatmaları gereksiz kullanmamaları vb.) % …..tasarruf öngörülerek ,……. Kw tüketim üzerinden hesaplanmıştır.

 

Elektrik birim fiyatları bu gün için ……….-TL civarındadır………..-TL X …..Kw = ……….-TL.

 

Aylık elektrik gideri aidatlarla birlikte alınması kararlaştırılmıştır.

 

4-KAPICI GİDERLERİNİN HESAPLANMASI: Bilindiği üzere apartmanımızda bir kapıcı-kaloriferci çalışmaktadır.Apartmanımıza yıllık olarak ………-TL.ye mal olmaktadır. Bugünkü fiyatlarla daire başına aylık ………..-TL : ……(daire sayısı)  = ………….-TL. : 12 = ……….-TL. düşmektedir.Asgari ücretin arttırılması da gözönüne alınarak ortalama olarak daire başına aylık ………..-TL aidatlarla birlikte alınması kararlaştırılmıştır.

 

5-BAKIM-ONARIM GİDERLERİNİN HESAPLANMASI: Geçirdiğimiz bir yıllık dönem içerisinde asansör, ısı, elektrik ve su gibi hayati önem taşıyan tesislerin aylık periyodik bakımlarının muntazam yapılması görev olmaktan ziyade yasa gereğidir. Bu tesislere ait genel gider ………..-TL. civarındadır. Enflasyon farkı ilave edildiğinde önümüzdeki dönemde en az …………-TL.lik bakım onarım gideriyle karşılaşacağı düşünülerek (yüksek masraflı bir arıza olmadığı takdirde) hesaplanarak daire başına aylık ortalama ……….-TL.aidatlarla birlikte alınmasına karar verilmiştir.

 

6-ÖNGÖRÜLMEYEN GİDERLER: Bilindiği üzere, bu gibi toplu yaşanan binalarda beklenmedik ve harcanılması kaçınılmaz olan giderler olabilmektedir. Bunları kısaca belirtmek gerekirse; temizlik, küçük veya orta boylu onarımlar, posta, ulaşım, noter ücreti, kırtasiye ücreti gibi çeşitli giderler sıralanabilir.Bu giderler için daire başına aylık ………..-TL. olup aidatlarla birlikte alınmasına karar verilmiştir.

 

YAPILAN HESAPLAMALARA GÖRE KALEMLERİN TOPLAMI DAİRE BAŞINA DÜŞEN

 

GİDERİN ADI AYLIK MİKTAR :

 

1-YAKIT GİDERİ …….

2- SU GİDERİ ……

3- ELEKTRİK GİDERİ ………

4- KAPICI GİDERİ …………

5- BAKIM-ONARIM GİDERİ ……

6- ÖNGÖRÜLEMEYEN GİDERLER …….

 

TOPLAM ……….

 

ÖDEME PLANI :

 

…../…../…..             ……………..

…../…../…..             ……………..

…../…../…..             ……………..

…../…../…..             ……………..

…../…../…..             ……………..

…../…../…..             ……………..

…../…../…..             ……………..

…../…../…..             ……………..

…../…../…..             ……………..

…../…../…..             ……………..

…../…../…..             ……………..

…../…../…..             ……………..

TOPLAM ….. …….

 

 

Bir dairenin yıllık aidatlar toplamı = …….-TL. (Farklı büyüklükteki dairelere farklı bedeller düşüyorsa belirtilecek)

 

Yıllık genel toplam = ……..-TL X ….(daire sayısı) = …………….-TL

 

 

 

 

……………………. APARTMANI YÖNETİM KURULU

 

 

BAŞKAN                                           ÜYE                                                 ÜYE

   İMZA                                               İMZA                                               İMZA

 

 

 

UYARI!

Sözleşmeler bilgilendirme amaçlı olup, güncel mevzuata uygun olmayabilir.

Sözleşme örneklerinin tarafımız açısından herhangi bir hukuki bağlayıcılığı yoktur.

Profesyonel Hizmet Alımı için lütfen tarafımıza ulaşınız.

Whatsapp
Yetkili
Yetkili
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?