tren

ANAHTAR TESLİMİ İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

KAYNAK – SİNERJİ A.Ş.

 

 

Madde 1- Taraflar;

 

Bir tarafta ; …. Cad. No:…  …../…. adresinde oturan ……… ……… ile, (bundan sonra YÜKLENİCİ olarak adlandırılacaktır.)

 

Diğer tarafta ;

 

ADI SOYADI:

 

TC KİMLİK NO:  

 

VARSA VEKİLİNİN

 

ADI SOYADI:                

 

ADRES:

 

Yukarıda bilgileri yazılı olan kişi (Sözleşmede kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır.) arasında, aşağıda belirtilen kayıt ve şartlar çerçevesinde, kısaca SÖZLEŞME olarak anılacak olan tarafların üzerinde tam olarak karşılıklı anlaştıkları iş bu anahtar teslimi inşaat sözleşmesi imzalanmıştır.

 

Taraflar, yukarıdaki bilgilerde değişiklik olduğunda, değişiklik hususunu diğer tarafa derhal ve en geç …. gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır.

 

Tarafların tebligat adresleri belirtilen adreslerdir. Herhangi bir değişikliğin noter marifetiyle yazılı olarak bildirilmemesi halinde, bu adreslere yapılan tebligatlar geçerlidir. Bu adrese tebliğ yapılmasında 7201 Sayılı Tebligat Kanunu 35. maddenin uygulanması hususunda taraflar anlaşmışlardır.

 

Madde 2- Sözleşmenin Konusu ;

 

Pafta No: ………  Ada No:  ……… Parsel No: ………  Mahalle: ………. Cadde: …………..    Sokak : ………….. No: …… …….. İlinde Yukarıda detaylı adresi verilen ……. katlı ………… daireli  yapıdan  ………. kat ve …….  nolu  taşınmazın , yüklenici ……. …….. tarafından aşağıdaki teknik şartlar ve ödeme koşulları ile MÜŞTERİ’ ye  satılmasıdır.

 

 

Madde 3- Koşullar;

 

a-   Taşınmazın  ….. oda …… salon; mutfak, banyo, duş, wc ve balkon birimlerine sahip; brüt ……. m2 alana  sahiptir.

 

b-  …… ……, etüt üzerinden yaptığı satış sonrasında; uygulama projesine geçilirken belediyeden kaynaklanan değişiklikleri yapmak zorundadır. Bu hakkını her zaman gizli tutar. Satışı yapılan taşınmazı ciddi anlamda etkileyen bir değişiklik olursa da bunu MÜŞTERİ’ ye bildirecektir.

 

c-   İşbu sözleşmenin imzalanması anında, ödeme planı doğrultusunda kaparo alınacaktır. MÜŞTERİ’ nin alışverişten vazgeçmesi halinde ; kaporanın …-TL ye kadar olan bölümü hiçbir şekilde iade edilmez. Satış ile ilgili yapılan mesainin hizmet bedeli olarak faturalandırılır. ….-TL den fazla olan kısım ise …. ay sonra …… aylık dönem içinde peyderpey yapılır. Bu madde sözleşme imzası ile 2. ödeme arasındaki dönem için geçerlidir. Daha sonraki fesih durumları MADDE 11 ‘de açıklanmıştır.

 

d- MÜŞTERİ bu sözleşmeye göre tüm ödemelerini yapmadan veya kalan ödemeleri karşılığı teminat vermeden tapu devri isteyemez.

 

e- …… ……, subasman vizesinden sonra (MÜŞTERİ sorumluluklarını yerine getirdiği takdirde), kat ittifakını kurarak; MÜŞTERİ ‘ye kat irtifakı tapusu verecektir.

 

f- Taşınmaz, genel iskan alınarak teslim edilecektir. Ferdi iskan alımı tüm taşınmaz sahiplerinin iştirakini gerektirdiği için …… …… bu aşamadan sorumlu tutulamaz. Ancak imalat ve resmi dairelerde …… …… sorumluluğundaki bir konuda eksiklik doğarsa bunu tamamlamak ve düzeltmek zorundadır.

 

g- …… …… teslim aşamasında, abonelik gerektiren konularla ilgili tüm proje, evrak, makbuz vb. temininden sorumludur.

 

h- MÜŞTERİ ferdi iskan aşamasında aynı binada bulunan diğer mülk sahipleri ile beraber hareket etmek zorundadır. Yapının genelini etkileyecek hal ve hareketlerden kaçınacaktır.

 

i-  Yapılacak ödeme; yapının genel iskan alınmış hali içindir. Bu ödemeye tapu ve ferdi iskan masrafları dahil değildir. MÜŞTERİ den , işbu sözleşmede açıklanmış konular dışında; başka bir isim ve nam ile herhangi bir ödeme talep edilemez.

 

j- MÜŞTERİ sözleşme gereği ödeme ve teminatları vermeden işbu taşınmazı 3. şahıslara satamaz; devredemez. Böyle bir durumda …. ……,  3. şahsı hiçbir şekilde  muhatap almaz.

 

k- MÜŞTERİ işbu sözleşme ile ilgili her türlü konuda muhatap olarak ……. ……. bilecek; inşaatta çalışanlarla muhatap olmayacak ve yapının imalat sürecini etkileyecek hal ve hareketlerden kaçınacaktır.

 

l- MÜŞTERİ teknik şartnamedeki imalatlarda değişiklikler isterse bunları …. …… önceden bildirecek; ….. …… işbu sözleşme ve eklerindeki taahhütleri dışındaki imalatların bedelini nakden ödeyecektir.

 

m- MÜŞTERİ’ nin özel istekleri vb. dolayısıyla oluşan gecikmeler teslim tarihine eklenecektir.

 

Madde 4- Teknik Şartlar;

 

a- Isıtma: kombili olacak; kombi 1. sınıf ve TSE li olarak  ….. …… tarafından takılacaktır. Petekler PKKP dekoratif panel petek olacak ve montaj sonrası tesisat test edilecektir.

 

b- Yalıtım; TSE 825 normlarına uygun olarak yapılacak; bina, bodrum tavanı, çatı, dış duvarlar, katlar arası ile merdiven kovasından yalıtım yapılarak her birimin kendi içinde ısı kaybı önlenecektir.

 

c- Taşıyıcı sistem hesaplanan statik ve betonarme sisteme uygun olarak imal edilecektir.BS25 beton ve nervürlü demir kullanılacaktır.

 

d- Yapı mimari projeye uygun olarak imal edilecek; cephe ve diğer konularda mimari proje esas alınacaktır.

 

e-  Binaya müşterek TV anteni konulacaktır.

 

f- Yangın tesisatı döşenecek, yangın projesi doğrultusunda  yangın dolapları, yangın tüpleri, ışıldak ve yangın alarm sistemi montajı yapılacaktır.

 

g- Bahçeli yapılarda; bahçe temizlenecek, gerekli yerlere bahçe duvarı yapılacaktır.

 

h-  Bina merdivenleri mermer, duvarlar su bazlı plastik boya ve korkuluklar yapılacaktır.

 

i-  Elektrik sayacını …. ……, su ve doğalgaz sayacını MÜŞTERİ alacaktır.

 

j- Bina girişinde tüm bağımsız bölümlerle iletişimi sağlayan diafon aparatı takılacaktır.

 

k- İç kapılar Amerikan kapı(salon kapıları camlı), dış kapılar ise beton dolgulu çelik kapı,

 

l- Pencereler; ısıcamlı, ısı yalıtım contalı profil ahşap ve denizlikler mermer olacak.

 

m- Seramikler; 1. sınıf  olacaktır. Banyo ve Wc tavana kadar seramik olacaktır.

 

n- Vitrifiyeler; 1. sınıf  olacak ve mimari projeye uyulacaktır.

 

o- Su armatürleri 1. sınıf olarak takılacaktır.

 

p-  Odalar ve salon zemini E1-AC3-IC1 özelliklerine sahip laminat parke olacaktır.

 

q-  Duvarlar saten alçı üzerine plastik boya olacaktır.

 

r-  Tavanlar çerçeve şeklinde kartonpiyer yapılacaktır.

 

s- Mutfak dolapları profil kapak kullanılacaktır. Aspiratör veya davlumbaz takılmayacaktır. Mutfak tezgahı mermer olacaktır. Mutfak tezgahı boyunca yeterli elektrik prizi konulacaktır.

 

t- Her bağımsız birimin, aspiratör ve kombi bacaları ayrı ayrı çatıya çıkacak; hiçbir şekilde birbirine bağlanmayacaktır.

 

u- 2 adet telefon hattı bağlanacak; salon, giriş holü, mutfak, oturma odası ve ebeveyn yatak odasına telefon prizi takılacaktır.

 

v-  Banyo ve mutfakta sıcak su tesisatı döşenecek; tüm temiz su tesisatında PPRC esaslı boru ve fittingsler; pis su tesisatında ise, 3,2 mm dublex boru ve fittignsler kullanılacaktır.

 

Madde 5- Satış Bedeli ve Ödeme Planı;

 

Söz konusu taşınmazın satış bedeli  ……..-TL (…………..Türk Lirası dır)

 

Madde 6- Ödeme Planı;

 

Peşinat   :

 

…………………………:……………………………………………

 

…………………………:……………………………………………

 

TOPLAM              : …………………………-TL

 

 

Madde 7- Teslim Süresi ve Cezai Şart;

 

Söz konusu daire …./…./…..  tarihinde teslim edilecektir. Eğer mücbir  sebepler oluşursa bu süreye … ay ilave edilebilir.Ancak bu …. aydan sonra da teslim gecikir ise …. ….., daire sahibinin mağduriyetini gidermek için  aylık ….-TL kira bedeli ödemeyi kabul eder.(TBK. m. 179)

 

Madde 8- Mücbir Sebepler;

 

Varsayılan mücbir sebepler; sel, deprem, ülkenin savaşa girmesi, beklenmedik kış soğukları, gerekli malzemelerin ülke genelinde temin sıkıntısı oluşması,  ülke ekonomisini etkileyecek mali krizler oluşması vb….

 

Madde 9- Satış Sonrası Teknik Destek;                     

 

…. ….., işbu sözleşme gereği sattığı taşınmazda TSE garantili malzeme kullanacaktır. Bu malzemelerin kendisinden doğacak hata ve arızalar haliyle …. ….. aracılığı ile bu markalara aittir. Ancak işçiliklerden dolayı oluşabilecek tüm arızalardan direk …. …. sorumludur. Kullanımdan kaynaklanmayan ve ilgili mevzuatlar gereği garanti kapsamında olan malzemeler ve …. ….. tarafından yapılan işçilik ile ilgili tüm aksaklıklar, MÜŞTERİ tarafından  ‘İMALAT HATA FORMU’ doldurularak ….. ……’ a bildirilecektir. ….. …… bu aksaklıkları en kısa zamanda giderecektir.

 

Madde 10- Cari Hesap;                            

 

…. ….,  MÜŞTERİ’ nin çek senet veya cari hesap ödemelerinde temerrüdü halinde aylık %… faizi, temerrüt gününden başlatmak ve adli mercilere intikal halinde gecikme tutarının %….’i tutarında Avukatlık ücretini talep etme hakkına  sahiptir.

 

Madde 11- Sözleşmenin Feshi;

 

YÜKLENİCİ;

 

a-    MÜŞTERİ sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi hali,

 

b-    Ödemelerde temerrüde düşülmesi halinde,

 

c-   Sözleşme süresince MÜŞTERİ tarafından verilen çeklerden birisinin karşılıksız çıkması, senedin vadesinde ödenmemesi hali ile MÜŞTERİ’ nin iflası, aczi ve konkordato talep etmesi hallerinde.

 

MÜŞTERİ  ise;

 

a-       ….. …… işbu sözleşme ve eklerine uymaması,

 

b-      MÜŞTERİ sorumluluklarını yerine getirdiği halde, ….. …… tapu devrini yapmaması,

 

c-    ….. ….., teslim süresinde  taşınmazı teslim etmemesi ve opsiyon süre bitiminden sonraki …. ay boyunca kira bedelini ödememesi.

 

d-  Hatalı imalat ve malzeme kullanımında; detay gerekli değişiklik ve düzenlemeleri yapmaması hallerinde,  işbu sözleşmeyi tek taraflı feshedebilirler.

 

Bu şartlar dışında hiçbir şekilde bu sözleşmenin tek taraflı feshi söz konusu değildir.

 

Aksi halde taraflar ….-TL cezayı ödemeyi kabul eder. Tek taraflı fesih bu şartlar oluşmadığı halde MÜŞTERİ tarafından gerçekleştirilir ise; o tarihe kadar yaptığı ödemeden ceza miktarı düşülecek ve kalan bakiye …. ay sonra  ödenecektir.

 

İşbu sözleşme taraflar arasında …/…/… tarihinde imzalanmış olup iki nüshadır.

 

 

 

                YÜKLENİCİ                                                                       MÜŞTERİ

Adı Soyadı                                                                                       Adı Soyadı

İmza                                                                                        İmza

 

UYARI!

Sözleşmeler bilgilendirme amaçlı olup, güncel mevzuata uygun olmayabilir.

Sözleşme örneklerinin tarafımız açısından herhangi bir hukuki bağlayıcılığı yoktur.

Profesyonel Hizmet Alımı için lütfen tarafımıza ulaşınız.

Whatsapp
Yetkili
Yetkili
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Call Now Button