tren

ALACAĞIN TEMLİKİ SÖZLEŞMESİ

1-) SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Bir tarafta, (……………Temlik Edenin adı soyadı/adresi) (sözleşmede “Temlik Eden” olarak geçecektir) ile diğer tarafta (………………Temlik Alanın adı soyadı/adresi) (sözleşmede “Temlik Alan” olarak geçecektir.) arasında aşağıdaki şartlarla bir Temlik Sözleşmesi imzalanmıştır.

2-) SÖZLEŞMENİN KONUSU

Temlik eden, temlik alan alıcı ile aralarında imzalanmış …/…/… tarihli satış sözleşmesi çerçevesinde …. sıra nolu fatura konusu …. TL. tutarındaki alacağının tamamını, ……………………………………………………………………………………………………………………..

3-) TEMLİK EDENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Temlik Eden, işbu temlik sözleşmesinin imzalandığı tarihte  belirtilen tutar kadar doğmuş ve doğacak alacağı  bulunduğunu, alacağın varlığına ilişkin tüm belgeleri Temlik Alan’a  ibraz edeceğini ve bu alacakların daha önce hiçbir gerçek ve/veya tüzel kişiye devir ve temlik edilmediğini, …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3-) TEMLİK ALANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Temlik Alan, yapılan ödemelerin izlenmesi için gerekli her türlü belge, hesap ve kayıtları incelemeye ve Temlik edilen alacağı/alacakları takibe, talep, tahsil ve ahzu kabza ve tahsil edilen bedelleri Temlik Eden’in kullandığı/kullanacağı  her türlü kredilerden doğan borçlarına  mahsup etmeye yetkilidir. …………………………………………………………………………………………………………………..

Taraflar işbu Temlik Sözleşmesi gereğince yapılacak ödemelerin ifa yerinin (…….)  olması konusunda mutabık kalmışlardır.

4-) TEBLİGAT ADRESİ

Tarafların Tebliğe esas ikametgah adresleri yukarıda belirtilmiş olup, değişiklik diğer tarafa noter kanalıyla bildirilmediği takdirde bu adreslere yapılan tebligat geçerli ve tebliğ edilmiş sayılacaktır.

…………………………………………………………………………………………

TEMLİK EDEN                                                                 TEMLİK ALAN                 

Adı Soyadı                                                                            Adı Soyadı

İmza                                                                                      İmza

 

 

UYARI!

Sözleşmeler bilgilendirme amaçlı olup, güncel mevzuata uygun olmayabilir.

Sözleşme örneklerinin tarafımız açısından herhangi bir hukuki bağlayıcılığı yoktur.

Profesyonel Hizmet Alımı için lütfen tarafımıza ulaşınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

Whatsapp
Yetkili
Yetkili
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?