YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ İŞÇİYE ZORLA YAPTIRILAN İSTİFAYA TAZMİNAT HAKKI TANIDI!

Post 13 of 161

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Şirket yetkililerinin davacının çalışma şartlarını zorlaştırması, psikolojik baskısı üzerine istifa etmek zorunda kalması sebebiyle işçinin iş sözleşmesini feshetmesinin haklı bir fesih sebebi olarak değil, sözleşmenin işverence haksız nedenle feshinin kabulünün gerektiği, bu itibarla, işçinin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve diğer alacak kalemlerinde hakkı olduğuna hükmetti.

Kararın kısa özeti şöyledir. Somut olayda, mahkeme gerekçesinde, davalı şirket yetkililerinin davacının çalışma şartlarını zorlaştırması, psikolojik baskısı üzerine istifa etmek zorunda kalması sebebiyle davacının iş sözleşmesini feshetmesinin haklı bir fesih sebebi olarak kabulünün gerektiği, bu itibarla, davacının kıdem tazminatına hakkı olduğu, davacının işten kendisinin ayrılmış olması ve bir işveren feshi söz konusu olmaması sebebiyle ihbar tazminatı hakkı bulunmadığı belirtilmiştir. Bu durumda, mahkeme gerekçesi kendi içerisinde çelişkilidir. Gerçekten, davacının davalı işverenin psikolojik baskısı ile istifa etmeye zorlandığı, tanık beyanları ve tüm dosya içeriği ile anlaşılmaktadır. Bu halde, gerçek bir istifa iradesinden söz edilemez. Bu sebeple, feshin işverence gerçekleştirildiği kabul edilmelidir. Hal böyle olunca, davacının ihbar tazminatı talebinin kabulü gerekirken, yanlış değerlendirme ile yazılı şekilde reddine karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.
Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA……. şeklinde hüküm kurulmuştur.

Bu yazı serdarulku tarafından yazıldı