SÖZLEŞME YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Post 124 of 161

SÖZLEŞME YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN

HUSUSLARA İLİŞKİN KISA BİLGİLER

(BORÇLAR YASASINA GÖRE SÖZLEŞME)

 • Sözleşme, tarafların karşılıklı iradeleri ile kurulur. Açık veya örtülü kabul olabilir.

 

 • Taraflar, sözleşmenin esaslı unsurlarında anlaşmış ise sözleşme kurulmuş sayılır.

 

 • Telefon, bilgisayar gibi iletişim sağlayabilen araçlarla doğrudan iletişim sırasında yapılan öneri (sözleşme şartları) hazır olanlar arasında yapılmış sayılır.

 

 • Sözleşme, kanun veya işin özelliği yada durumun gereği açık bir kabulü beklemek zorunda değilse, uygun süre beklendikten sonra sözleşme kurulmuş sayılır.

 

 • Sözleşmenin geçerliliği, kanunda aksi görülmedikçe, hiçbir şekle bağlı değildir.

 

 • Kanunda aksi öngörülmedikçe, imzalı bir mektup, asılları borç altına girenlerce imzalanmış telgraf, teyit edilmiş olmaları kaydıyla faks veya buna benzer iletişim araçları ya da güvenli elektronik imza ile gönderilip saklanabilen metinler de yazılı sözleşmenin şartlarını sağlar.

 

 • Kanun gereği şekle bağlanmış olan sözleşmenin taraflarca belirli bir şekilde yapılmaması sözleşmenin taraflarını bağlamaz. Buna taraflar karar vermişse, yasal yazılı şekle uyulur.

 

 • Karşı tarafın aleyhine maddeler içeren bir sözleşmede karşı tarafa işbu maddeler anlatılır ve karşı taraf bu hususları kabul ederse sözleşme hükümleri geçerlilik arz eder.

 

 • Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine kişilik haklarına aykırı veya konusu imkansız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür.

 

 • Sözleşmenin bir kısmının kesin hükümsüz olması diğer kısmını etkilemez. Ancak bu kısımlar sözleşmenin genel şartlarını etkiliyorsa sözleşmenin tamamını kesin olarak hükümsüz kılar.

 

 • Sözleşmede karşılıklı ifalar arasında ciddi farklılıklar var ise bundan zarar gören edimler arasındaki eşitsizliğin giderilmesine yada sözleşmeden vazgeçtiğini bildirerek sözleşmeden dönebilir. Zarar gören düşüncesizlik yada deneyimsizliğini öğrendiği tarihten, zor durumda kalmada ise bu durum ortadan kalktığı tarihten başlayarak  bir yıl ve her halükarda sözleşmenin kurulduğu tarihten başlayarak beş yıl içinde kullanabilir.

 

 • Yanılma veya aldatma sebebi ile yada korkutulma sonucu sözleşme yapan taraf yanılmayı veya aldatmayı öğrendiği tarihten korkutmada ise korkutmanın etkisinin ortadan kalktığı andan itibaren bir yıl içinde sözleşme ile bağlı olmadığını bildirmesi gerekir.

 

 • Yetkili bir temsilci tarafından bir başkası adına ve hesabına yapılan hukuki işlemin sonucu doğrudan doğruya temsil olunanı bağlar. Temsilci bu işlemi yaparken sıfatını bildirmezse işlemin sonucu kendisine ait olur. Ancak karşı taraf durumun varlığından temsil ilişkisi olduğunu çıkarıyorsa bu doğrultuda işlemin sonucu doğrudan doğruya temsil olunana aittir.

 

 • Temsil olunan verdiği yetkiyi üçüncü kişilere açıkça veya dolaylı bir şekilde bildirmiş ise bu yetkiyi tamamen veya kısmen geri aldığını onlara bildirmez ise bu durum iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez.

 

 • Bir kimse yetkisi olmadığı halde temsilci olarak hukuki bir işlem yapar ise bu işlem ancak onadığı taktir de temsil olunanı bağlar.

 

NOT : YUKARIDA KONUSU GEÇEN HUSUSLARA İLİŞKİN DETAYLI BİLGİ İÇİN İLETİŞİM YOLU İLE TARAFIMIZA ULAŞABİLİRSİNİZ. BAHSEDİLEN KONULAR BİLGİ AMAÇLI OLUP BUNDAN KAYNAKLI YAŞANABİLECEK SORUNLARDA TARAFIMIZIN HİÇBİR SORUMLULUĞU YOKTUR.

Bu yazı serdarulku tarafından yazıldı