SMS, E-POSTA VE DİĞER İLETİŞİM ARAÇLARI İLE RAHATSIZ EDİLMENİZ HALİNDE YASAL HAKLARINIZ NELERDİR (www.guncel-bakis.com)

Post 15 of 161

http://www.guncel-bakis.com/kose-yazisi/136/sms-e-posta-ve-diger-iletisim-araclari-ile-rahatsiz-edilmeniz-halinde-yasal-haklariniz-nelerdir.html

Yaklaşık iki buçuk ay önce yani 01.05.2015 tarihinde 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yapılan yasal değişiklikten sonra; bilindiği üzere onayınız olmadan, firmalar, sizlere iletişim araçları ile ulaşamayacak, sms veya e-posta gönderemeyecekler. Ancak halen yasal düzenlemeye uymayan bazı firmaların olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda yapılması gerekenler üzerinde duracağız… Öncelikle firmaların size hangi şartlar altında ulaşabileceğini anlatacağız.

Firmalar hangi şartlar altında, tarafıma iletişim araçlarıyla ulaşabilir? Sms veya e-posta gönderebilirler?

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun ilgili maddesine göre; ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla alıcının iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz.

Önemle bilinmesi gerekir ki; esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticari elektronik iletiler gönderilebilir.

Sms veya e-posta mesajları ile telefon çağrılarının içeriği ne olmalıdır?

Gönderilen sms ve e-posta mesajları ile telefon çağrılarının içeriği onay verdiğiniz hususun dışına çıkamaz. İletide, hizmet sağlayıcının tanınmasını sağlayan bilgiler ile haberleşmenin türüne bağlı olarak telefon numarası, faks numarası, kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresi gibi erişilebilir durumdaki iletişim bilgileri yer alır. İletide, haberleşmenin türüne bağlı olarak, iletinin konusu, amacı ve başkası adına yapılması hâlinde kimin adına yapıldığına ilişkin bilgilere de yer verilir.

Önce onay verdim ama artık, telefonumu aramaların istemiyorum. Sms veya e-posta gönderilmesini istemiyorum, buna nasıl engel olabilirim?

Önceden onay veren tüketici, dilediği zaman ret beyanını ileticiye bildirerek bunun önüne geçebilir. Talebiniz ulaştığı andan itibaren 3 gün içerisinde gönderimin durdurulması gerekir.

İznim olmadığı halde gelen, telefon aramaları, sms veya e-posta mesajları ile ilgili olarak nereye şikayette bulunabilirim?

Şikâyet başvuruları, alıcının ikametgâhının bulunduğu yerdeki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğüne yapılır. Şikâyet edilen hizmet sağlayıcının sicile kayıtlı merkezinin başka bir ilde bulunması halinde, bu başvuru ilgili İl Müdürlüğüne gönderilir.

Onay verdiğim firma, bilgilerimi diğer firmalara vermiş… Bu durumda ne yapabilirim?

Size ulaşılması adına onay verdiğiniz firma, kişisel bilgilerinizi saklamak zorundadır. Ancak bu bilgilerin sizin onayınız alınmadan başka firmalar ile paylaşılması durumunda, buna ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet yolu ile başvurmanız gerekmektedir.

Saygılarımızla

 

Av. Serdar Ülkü

Bu yazı serdarulku tarafından yazıldı