ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

Post 115 of 161

ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ

 

Bu sözleşme ……….. adresindeki  1 no’lu bağımsız bölümde açılacak ticarethanenin işleyişi ile  kâr ve zarar dağılımını, ayrıca masraf paylaşımını  düzenleyecektir.

 

Bu sözleşmenin tarafları bir yanda  ………. ………  ile diğer yanda ….. ……..’dır. İşletme adi ortaklık şeklindedir. Ancak işletme …….. ……….  adına  açılacaktır.

 

İşletmenin kurulu olduğu dükkân donanımı dükkân sahibine aittir Raflar tezgâhlar gibi tüm kalemler yine dükkân sahibi  tarafından  gerçekleştirilmiştir. bu  arada Dükkânın elektrik ve vergi gibi maliye ve belediye ile ilgili ve dükkânın açılması için gerekli tüm çaba ve  masraflar da  ……. ……. tarafından yapılmış olup, bu uğurda yapılmış bulunan masraflar daha sonra masraflar sütununda paylaşılacaktır. Ancak dükkân demirbaşları ile ilgili masraflar ……. ……… üzerinde kalacak ileride ortaklığın feshedilmesi esnasında da diğer ortak bu demirbaşlar ile ilgili olarak bir hak talep  edemeyecektir. Ancak bu demirbaşların bakım, onarım ve  değişim  masrafları ortaklık bütçesinden karşılanacaktır.

 

Dükkânın işleyişi ile ilgili olarak her türlü gider(kira vergi, stopaj,  eleman gideri, sigorta, apartman ortak  giderleri, telefon,  elektrik, su, sair tüm giderler) ortaklık bütçesinden karşılanacaktır.

 

Dükkânda devamlı surette bulunacak ……. ……….. içinde ayrıca tarafların belirleyeceği bir ücret tespit edilecek ve  de bu ücret de yine ortak masraflar sütunundan karşılanacaktır.

 

Dükkânda Spot malları dediğimiz her türlü elektronik eşya, beyaz eşya ve diğer kalemlerdeki malların  ticareti  yapılacaktır. Bu malların alımı görevi …. ……..’a ait  olacaktır. Aynı şahıs bu malların irsaliyelerinin ve de faturalarının temini ile İstanbul’a gönderilmesinden de sorumlu olacaktır. Sermayenin hesaplanması  bu malların alım değeri üzerinden  yapılacaktır.  Mallar ile ilgili kar marjı ve satış sistemi (peşin  veresiye)ortaklar arasında ayrıca kararlaştırılacaktır.

 

Mallar ile ilgili toplanan nakit,  çek  ve  senetlerden (önce  nakit  kısmından)yukarıda açıklanan kalemlerdeki masraflar düşüldükten sonra kalan  kısımdan kar bölüşülecektir. Hesaplaşma ilk iki ay için haftalık, daha sonraki aylar içinse aylık peri odlar dâhilinde yapılacaktır.

 

Ticarethanenin vergi mükellefiyeti ile ilgili ve diğer resmi ya da gayrı resmi ödeme ve harcamalarına eşit oranda katkıda bulunmayı …… …….. taahhüt eder. Vergilendirme  ile  ilgili olarak periyodik olarak her ay giderler ve gelirler hesaplanarak gelir vergisi nispeti de göz önü ne alınarak hesap yapılacak  ve çıkan oranda …… …….. işletmeye borçlanacaktır.  Ortaklığın bozulması halinde çıkarılacak vergi hesabını ;………  ………… peşin olarak …. ………’na ödemeyi taahhüt ve kabul eder.

 

Ticarethanenin gelir ve giderleri ile geleceği hakkında  her türlü karar ortaklar tarafından  birlikte  kararlaştırılacaktır.

 

….. …….. üzerine bulunan dükkânı diğer ortağın izni olmaksızın devredemez, kapatamaz, yanına ortak alamaz veya kısmen tatil edemez. Bu gibi durumlarda ortağının her türlü zararını karşılamak durumundadır. Aynı şekilde ….. …… da  işletmenin her türlü mal ihtiyacını karşılamak durumundadır. Tıkanıklık durumunda diğer ortağın zararını karşılamak durumundadır. Mal ile ilgili tüm bağlantıları  ve  ödemeleri(borçlanmayı) ……….. ……….. yapacak ödeme ve borçlanma konusunda hesaplaşmalar aylık periyotlar tamamlanmadan gerçekleştirilecektir.

 

Sözleşme 1 yıl süre ile geçerli olacak ve ../../…. tarihinden ../../…. tarihine kadar sürecektir. Bu süre sonunda  sözleşme  tarafların hesaplaşması ile sona erecek, taraflar isterler  ise  sözleşmeyi uzatabileceklerdir.

 

Sermayenin ve karın hesaplanmasında resmi kayıtlar esas alınacaktır.(Faturalar ve ticari  defterler  gibi)

 

Bu sözleşmeden doğan ihtilaflarda …… Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

 

            ….. …………..        …… ………….

 

KAYNAK – SİNERJİ YAZILIM A.Ş.

 

  NOT : Sözleşme örnekleri bilgi amaçlı koyulmuş olup, tarafımızın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Sözleşme düzenlenmesine ilişkin destek almak için 0312 230 20 28 nolu hattan veya info@suenhukuk.com adresinden tarafımıza ulaşınız.

 

Bu yazı serdarulku tarafından yazıldı