SUEN: Haberler

DEVRE MÜLK ALIRKEN DİKKAT ETMEMİZ GEREKEN HUSUSLAR

DEVRE MÜLK ALIRKEN DİKKAT ETMEMİZ GEREKEN HUSUSLAR   Günümüzde en çok karşılaşılan sorunlardan biriside devre mülk hakkına istinaden karşılaşılan problemlerdir. Tarafımıza yapılan başvurularda, henüz ortada bir mesken yokken yapılan sözleşmeler, tapuya bildirilmeyen sözleşmeler, önden parası alındıktan sonra atıl halde bırakılan tesisler ve benzeri daha birçok sorunla karşılaşılmaktadır.            Bunun önüne geçmek adına bir nebze olsun devre…

Detaylar

KISITLAMA VE VASİ TAYİNİNİN HUKUKSAL BOYUTU (www.guncel-bakis.com)

http://www.guncel-bakis.com/kose-yazisi/146/kisitlama-ve-vasi-tayininin-hukuksal-boyutu.html Vesayet, hukuksal işlem ehliyetine sahip olmayan, hukuksal işlemlerini kendisi yürütemeyen ve bu nedenle yasal temsilciye ihtiyaç duyan veya bakıma muhtaç kişilerin korunması yahut malvarlıklarının yönetiminin sağlanması amacıyla yasada düzenlenmiştir.   Türk Medeni Kanunun ilgili hükümlerinde; kısıtlılık halleri belirtilmiş ve kısıtlamanın söz konusu olduğu hallerde “vasi atanması” gerekliliği hüküm altına alınmıştır.   Kısıtlılık konusunun hallerinden…

Detaylar

YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ İŞÇİYE ZORLA YAPTIRILAN İSTİFAYA TAZMİNAT HAKKI TANIDI!

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Şirket yetkililerinin davacının çalışma şartlarını zorlaştırması, psikolojik baskısı üzerine istifa etmek zorunda kalması sebebiyle işçinin iş sözleşmesini feshetmesinin haklı bir fesih sebebi olarak değil, sözleşmenin işverence haksız nedenle feshinin kabulünün gerektiği, bu itibarla, işçinin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve diğer alacak kalemlerinde hakkı olduğuna hükmetti. Kararın kısa özeti şöyledir. Somut olayda,…

Detaylar

Bir uçuşa kabul edilmeme durumunda haklarımız nelerdir? (www.guncel-bakis.com)

http://www.guncel-bakis.com/kose-yazisi/138/havayollari-ile-seyahat-eden-yolcularin-haklari.html Bir uçuşa kabul edilmeme durumunda haklarımız nelerdir? Uçuşa kabul edilmemeniz halinde, yönetmelik gereğince şartların meydana gelmesi halinde birden fazla hakkınız olduğunu biliyor musunuz…  Uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi, bir uçuşta uçağa kabul edilmeme durumunun öngörülmesi halinde, öncelikle ilgili yolcu ile uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi arasında mutabık kalınacak menfaatler karşılığında rezervasyonundan feragat…

Detaylar

SMS, E-POSTA VE DİĞER İLETİŞİM ARAÇLARI İLE RAHATSIZ EDİLMENİZ HALİNDE YASAL HAKLARINIZ NELERDİR (www.guncel-bakis.com)

http://www.guncel-bakis.com/kose-yazisi/136/sms-e-posta-ve-diger-iletisim-araclari-ile-rahatsiz-edilmeniz-halinde-yasal-haklariniz-nelerdir.html Yaklaşık iki buçuk ay önce yani 01.05.2015 tarihinde 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yapılan yasal değişiklikten sonra; bilindiği üzere onayınız olmadan, firmalar, sizlere iletişim araçları ile ulaşamayacak, sms veya e-posta gönderemeyecekler. Ancak halen yasal düzenlemeye uymayan bazı firmaların olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda yapılması gerekenler üzerinde duracağız… Öncelikle firmaların size hangi şartlar altında…

Detaylar

ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASI BAŞLADI!

29.06.2015 tarihinden itibaren tüm Türkiye üzerinde Elektronik Tebligat uygulaması başladı. ELEKTRONİK TEBLİGAT NEDİR? Tebligat Kanunu 7/a maddesi ve elektronik tebligat yönetmeliğine göre tebligat çıkarmaya yetkili merciler tarafından tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla gönderilen bildirimdir. Fiziki ortamda yapılan tebligatla aynı sonuçları doğurmaktadır. ELEKTRONİK TEBLİGATTAN KİMLER YARARLANABİLİR? Elektronik…

Detaylar

BOŞANMA AŞAMASINDA EŞLER ARASINDA EDİNİLMİŞ MALLAR VE KATILMA ALACAĞI NELERDİR? (www.guncel-bakis.com)

http://www.guncel-bakis.com/kose-yazisi/130/bosanma-asamasinda-esler-arasinda-edinilmis-mallar-ve-katilma-alacagi-nelerdir.html Kültürümüzün örf ve adetlerinde, eskiden sıkı sıkıya devam eden evlilik birliği, günümüzde kolayca sonlandırılmakta ancak taraflar bunun sonucunda mevcut haklarını talep etmeden boşanmaya karar vermektedirler. Evlilik birliğini sonlandırmaya karar veren eşler, evlilik süresince edindikleri mallar nasıl ve hangi yöntemle paylaşacağını bilmemektedir. Bu yazımızda, eşlerin boşanma sonrası edilen mallardan katılma alacağının nasıl talep edebileceği üzerinde…

Detaylar

İŞ KAZASI NEDENİYLE DOĞAN YASAL HAKLARIMIZ (www.guncel-bakis.com)

http://www.guncel-bakis.com/kose-yazisi/129/is-kazasi-nedeniyle-dogan-yasal-haklariniz.html İş kazaları nedeniyle hukuki haklarınız!   Maalesef günümüzde sıklıkla karşılaşmakta olduğumuz sorunlarından biriside iş kazalarıdır. Bu doğrultuda iş kazası geçiren bir bireyin ya da iş kazası sonu vefat eden bireyin mirasçılarının haklarının neler olduğu üzerinde duracağız.   İş Kazası sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla, sigortalının işveren tarafından görevle başka bir…

Detaylar

AYM’DEN TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ İÇİN İKİ ÖNEMLİ KARAR

AYM ilk kararında, başvurucunun katıldığı barışçıl bir gösteri nedeniyle hakkında mahkumiyete ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesinin toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını ihlal ettiğine hükmetti. Gerekçeli kararda şöyle denildi: “Çoğulcu demokrasilerde, çoğunluğun fikrinin her durumda üstün olduğu ileri sürülemeyeceği gibi, azınlık veya muhalif fikirlerin korunması ve bunların ifade edilmesinin güvence altına alınması demokratik…

Detaylar

AYIPLI ÜRÜN VE AYIPLI HİZMETTE YASAL HAKLARIMIZ NELERDİR? (www.guncel-bakis.com)

http://www.guncel-bakis.com/kose-yazisi/128/ayipli-urun-ve-ayipli-hizmette-yasal-haklarimiz-nelerdir.html Öncelikle konuyu daha iyi anlayabilmek için nihai tüketicinin kullandığı ürün (mal) ve hizmetin tanımını yapmak gerekir. Buna göre mal; alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayri maddi malları, hizmet ise; Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan…

Detaylar