CATERİNG (YEMEK HİZMETİ) SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

Post 108 of 161

CATERİNG (YEMEK HİZMETİ) SÖZLEŞMESİ

 

Madde 1- Taraflar;

 

İşbu sözleşme, …… …… …… ……. adresinde faaliyet gösteren müteahhit …… (ŞİRKET) ile …… …… …… …… adresinde faaliyet gösteren…… (İŞ SAHİBİ) arasında imzalanmıştır.

 

Madde 2- Konu;

 

Yemek saatleri ve kişi adedi İŞ SAHİBİ tarafından verilmek kaydı ile İŞ SAHİBİ’nin tahsis edeceği bölümü kullanmak suretiyle ŞİRKET tarafından iş günlerinde öğle yemeği hizmeti verilmesi işidir.

 

Madde 3- Yapılacak İşler;

 

Yemek listeleri İŞ SAHİBİ’nin kontrolünde ve karşılıklı anlaşarak bir aylık olarak yapılacaktır. ŞİRKET her öğün …… mönü …… yemeği hazırlayıp hizmete sunacaktır.

 

ŞİRKET yemek hizmetlerini aksamadan yürütülmesi için yeterli sayıda eleman bulunduracaktır.

 

Bulaşıkların yıkanması işini ve yemekhanenin temizliğini ŞİRKET yapacaktır.

 

Mutfak ve yemekhane daima temiz bulundurulacak, her gün genel temizlik yapılacak, yerler ve duvar fayansları gerekli temizlik malzemeleri ile temizlenecektir.

 

Yemekler en geç servis saatinden bir saat önce İŞ SAHİBİ’nin mutfağında olacaktır.

 

Yemeklerde kullanılacak her türlü gıda maddesi kaliteli ve birinci sınıf malzeme olacaktır.

 

Gıda maddelerinin temini, hazırlanması, pişirilmesi ve işyeri mutfaklarında self servis tezgahlarında sunulması, yemek servisinin yapılması ŞİRKET’e aittir.

 

Yemek mönüsü haftanın 2 günü etli yemek, 3 günü kıymalı veya etli sebze ve baklagillerden oluşacaktır.

 

Kullanılan içme suyunu, gazı, elektrik ve LPG’yi ŞİRKET temin edecektir.

 

İŞ SAHİBİ hafta sonu mesai ve kumanya sayısın Cuma günü en geç saat 16.00’ya kadar ŞİRKET yetkililerine bildirecektir.

 

İŞ SAHİBİ bayram ve tatil mesailerine kalacak personel sayısını bir gün önceden ŞİRKET’e bildirecektir.

 

Madde 4- Hizmet Bedeli ve Ödemeler;

 

İŞ SAHİBİ yukarıda bahsedilen …… çeşit yemek …… oluşan 1 öğün yemek için kişi başına …… TL + KDV ücret ödeyecektir.

 

Bu fiyatlar  ../../.. tarihine kadar geçerlidir. Yemek birim fiyatı her bir yıllık dönemler için yeniden değerleme oranlarına göre yeniden belirlenecektir.

 

Yemek faturaları her …. günde bir kesilip, İŞ SAHİBİ muhasebesine teslim edilecektir. Ödeme, bir aylık kesilen faturaların toplamı, son fatura tarihini takip ilk ödeme gününde ŞİRKET’in bildireceği banka hesabına havale yapılması sureti ile ödenecektir. Ödemeler aksatılmadan gününde ödenecektir.

 

Madde 5- Süre;

 

Sözleşme ../../.. tarihine kadar geçerlidir. Taraflardan her hangi bir sürenin bitiminden … ay öncesine kadar, diğer tarafa yazılı olarak feshi ihbarda bulunmadığı takdirde, işbu sözleşme …. yıl uzatılmış olur ve uzatmalar böylece sürer gider.

 

ŞİRKET işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü şahsa devredemez.

 

İhbarlar; taraflar arasındaki yazışmalar iadeli taahhütlü mektup veya noter kanalıyla yapılacaktır. Tarafların sözleşmede yazılı adresleri, tebligat adresi olup, değişiklik noter kanalı ile bildirilmediği takdirde bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli kabul edilecektir.

 

İşbu sözleşme ile ilgili doğabilecek her türlü ihtilafların hallinde …… Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Madde 6- Sözleşmenin Feshi;

 

İŞ SAHİBİ işyerinde yemek hizmetlerinin düzenli yürütülmesinde kendisine düşen yükümlülüğü yerine getirmediği takdirde veya …. fatura bedelini ödemede zincirleme olarak temerrüde düştüğü takdirde keşide edilecek ihtar tarihinden itibaren …. gün sonrası için sözleşme fesih edilecektir.

 

ŞİRKET çalışanlarının herhangi bir haksız fiil ve davranışlarından dolayı veya sözleşmeyle ilgili bir hususun ihlali halinde (taraflarca tutulacak tutanakla tespit edilmek şartı ile) işveren keşide edilecek ikinci ihtarın tebliğ tarihinden …. gün sonrası için sözleşmeyi feshedebilecektir.

 

Madde 7- Özel Şartlar;

 

İşbu sözleşme ../../…… tarihinde tarafların yetkili temsilcileri tarafından iki nüsha olarak düzenlenip taraflarca imzalanmıştır.

 

ŞİRKET                                                                                          İŞ SAHİBİ

Kaşe                                                                                                 Kaşe

İmza                                                                                                 İmza

 

KAYNAK – SİNERJİ YAZILIM A.Ş.

 

  NOT : Sözleşme örnekleri bilgi amaçlı koyulmuş olup, tarafımızın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Sözleşme düzenlenmesine ilişkin destek almak için 0312 230 20 28 nolu hattan veya info@suenhukuk.com adresinden tarafımıza ulaşınız.

 

 

Bu yazı serdarulku tarafından yazıldı